Advocatenkantoor Inge Borré

‘Betrokken, bevlogen, betrouwbaar’.

Advocatenkantoor Inge Borré is het kantoor voor de kritische ondernemer en particulier, gevestigd in het hartje van de Kempen (Geel).

Enerzijds richt het advocatenkantoor zich toe op de dienstverlening voor bedrijven en dit in ruime zin: contracten, advies, incasso, aansprakelijkheidsrecht evenals legal interim management.

Anderzijds worden alledaagse particulier belangen hoog in het vaandel gedragen (personen& familierecht, aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht).

Consultatie Aanvragen

Echtscheiding-Einde samenwoning

Je huwelijk/relatie heeft geen toekomst meer?  Neem de juiste beslissingen en laat u bijstaan door een expert.

Hetgeen u overeenkomt is immers bepalend, niet alleen voor jullie toekomst maar ook voor eventuele kinderen.

Uw advocaat begeleidt u door het ganse scheidingsproces waarbij steeds wordt gestreefd naar de mogelijkheid tot bemiddeling dan wel minnelijke regeling.

Ook voor conflicten na de echtscheiding/relationele breuk (betwistingen omgangsregeling, onbetaalde onderhoudsbijdragen, discussie buitengewone kosten etc.) kan u zich juridisch laten bijstaan. Doe dit tijdig en laat de situatie niet escaleren. Daar is niemand bij gebaat.

Ons advocatenkantoor staat u graag bij in deze emotionele rollercoaster.

Familiale Bemiddeling

Familiale conflicten, een echtscheiding of breuk zijn vaak zeer pijnlijk en ingrijpend.

Niet alleen stellen er zich materiële en financiële vraagstukken, veelal is het een zeer emotioneel en onzeker gebeuren.

Aan de hand van familiale bemiddeling kan voornoemd leed echter aan banden worden gelegd door in onderling overleg en met respect voor elkaar een goede regeling te benaarstigen.

Tijdens de familiale bemiddeling wordt rekening gehouden met de behoeften en belangen van alle betrokken partijen. Duidelijke afspraken zijn hierbij noodzakelijk.

Familiale bemiddeling vormt het perfecte alternatief voor een kostelijke aanslepende gerechtelijke procedure. Daarenboven verloopt alles in een serene sfeer hetgeen elke partij/belanghebbende ten goede komt.

De familiale bemiddelaar kan worden gecontacteerd door 1 of meerdere partijen samen, dan wel worden aangesteld door de Familierechter.

Jeugdrecht

Uw kind dealt drugs of pleegt een diefstal. Uw minderjarig kind is gedagvaard? Een minderjarige vertoeft in een problematische leefsituatie, wordt misbruikt, verwaarloosd of mishandeld? Wat moet u doen, wat staat u te wachten?

Een advocaat jeugdrecht kan u hierbij helpen.

Het jeugdrecht behelst enerzijds de bescherming van de minderjarige t.a.v.  de maatschappij (verontrustende opvoedingssituaties) en anderzijds de bescherming van de maatschappij tegen jeugddelinquentie (misdrijf omschreven feiten).

Elke minderjarige heeft recht op een pro deo advocaat. Enkel erkende jeugdadvocaten mogen de minderjarige belangen behartigen. De ouders op hun beurt kunnen een advocaat naar keuze inschakelen.

Inge Borré heeft als erkend jeugdadvocaat een bijzondere expertise opgebouwd in deze materie.

Laat u tijdig bijstaan in deze ingrijpende situatie.

Contractenrecht

Huur/verhuur, koop/verkoop, overige contracten

‘Goede afspraken, maken goede vrienden’… en laten achteraf weinig ruimte voor discussie.

Ons kantoor beschikt over een ruime praktijkervaring inzake bijstand van en advies aan de huurder/verhuurder van een woning of handelsruimte, koop/verkoop, alsook overige contracten.

Voorkom kostelijke procedures en laat u vooraf correct adviseren en bijstaan bij de opmaak of het nazicht van uw overeenkomsten.

Indien een conflict zich daarentegen zou aandienen, kan u steeds bij ons terecht voor snel en concreet advies op maat.

Ook bij vragen of twijfels adviseren wij u graag.

Wij hebben ook expertise in:

Personen-en familierecht

Het personen- en familierecht is een onderdeel van het burgerlijk recht dat ondermeer de afstamming, geboorte, adoptie, voogdij, verlengde minderjarigheid en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen behelst.

Emoties nemen hier maar al te vaak de bovenhand, laat u dan ook tijdig bijstaan.

Zoekt u een expert in personen-en familierecht? Ons advocatenkantoor heet u graag welkom.

Bouw –en aannemingsrecht

Bouwplannen? Gaat u renoveren? Helaas loopt niet alles zoals u hoopt en vormt een (ver)bouwproces helaas vaak een bron van allerhande discussies (gebrekkige uitvoering, schade, uitlopende termijnen etc.)

Ook als aannemer, onderaannemer, architect en overige bouwactoren zijn betwistingen niet uitgesloten.

Laat u hierbij correct bijstaan en reken op een correcte aanpak waarbij het compromis of een minnelijke regeling voorop staat. Een gerechtelijke bouwprocedure is nu eenmaal vaak aanslepend en kostelijk.

Aansprakelijkheidsrecht-Schadevergoeding

Iedereen wordt wel eens geconfronteerd met schade: een ongeval, gebrekkige zaak, etc.

Het aansprakelijkheidsrecht bepaalt wie verantwoordelijk is en wie de kosten dient te dragen.

Laat ons u helpen om voor u het meest gunstige resultaat te bekomen. Wij gaan voor u tot het uiterste.

Verkeersrecht

Gedagvaard voor de Politierechtbank? Een ongeval veroorzaakt dan wel slachtoffer van een verkeersongeval? Laat u verdedigen door een gespecialiseerde advocaat!

Wij helpen u graag bij  de afhandeling van een verkeersongeval, evenals uw strafrechtelijke verdediging voor de politierechtbank voor alle verkeersinbreuken, o.a. snelheidsovertredingen, vluchtmisdrijven, alcoholintoxicatie, dronkenschap, onopzettelijke slagen of verwondingen ten gevolge van een verkeersongeval.

Ook bij uw burgerlijke belangen als burgerlijke partij of slachtoffer van  een ongeval staan wij u bij met raad en daad.

WEETJE: De kans is groot dat u in uw autoverzekeringspolis een rechtsbijstandsverzekering is opgenomen. Op basis van deze verzekering kan u zich gratis laten bijstaan door een advocaat naar keuze, handig toch?!

Incasso

Onbetaalde facturen? Snelheid en efficiëntie daar draait het om!

Ons advocatenkantoor speelt kort op de bal en gaat na welke aanpak voor uw dossier het best wordt toegepast. Dit  steeds met een nuchtere kosten-batenanalyse indachtig.

Een snelle oplossing en betaling  geniet immers steeds voorrang op een lange procedure aangezien  de financiële toestand van uw klant of van uw bedrijf aanzienlijk kan evolueren met alle gevolgen van dien.

Legal interim management

Overweegt u een bedrijfsjurist aan te nemen?

Heeft u echter al eens overwogen om in plaats hiervan beroep te doen op een competent en gespecialiseerd advocaat en dit tegen een vast uurloon of dagtarief?

Deze advocaat/freelance bedrijfsjurist ageert dienvolgens als uw bedrijfsadvocaat dewelke enerzijds volledig vertrouwd is met de werking van uw onderneming.

Anderzijds ontfermt deze zich over een afgesproken takenpakket.

Hierna worden reeds enkele hieraan verbonden voordelen voor u in de kijker geplaatst:

* Geen loonadministratie, noch sociale zekerheid. Uw bedrijfsadvocaat fungeert als zelfstandige.

* Een onafhankelijk vertrouwenspersoon ingevolge de strikte na te leven deontologie.

* Een vaste juridische raadgever die u en uw onderneming kent, die u steeds kan contacteren en desgewenst ter plaatse komt.

* Een bijkomende bron van know-how in uw bedrijf.

* Een jurist die uw belangen in rechte, bij procedures en expertises, kan bijstaan.

* Enkel kosten indien nodig. Indien geen juridisch werk, heeft u vanzelfsprekend geen kosten.

Bij interesse of indien u meer informatie wenst, contacteer ons kantoor.

Inge Borré

Advocaat Inge Borré

No nonsense’ & ‘to the point’ met kennis van zaken.

Advocatenkantoor Inge Borré is het kantoor voor de kritische ondernemer en particulier, gevestigd in het hartje van de Kempen (Geel).

Enerzijds richt het advocatenkantoor zich toe op de dienstverlening voor bedrijven en dit in ruime zin: contracten, advies, incasso, aansprakelijkheidsrecht evenals legal interim management.

Anderzijds worden alledaagse particulier belangen hoog in het vaandel gedragen (personen& familierecht, aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht).

Voorts heeft het kantoor veel ervaring met zaken op het terrein van contractenrecht en bouwrecht.

Indien een discussie, juridisch vraagstuk dan wel dagvaarding of verzoekschrift uw pad kruist, dienen wij u van kritisch advies. Desgevallend worden de mogelijkheden tot minnelijke regeling dan wel bemiddeling vooraf nagegaan en uitgeput.

Indien een minnelijke regeling vooralsnog niet mogelijk blijkt, bekijkt ons advocatenkantoor tezamen met u welke stappen noodzakelijk zijn om het beste haalbare resultaat te bekomen. De belangen van de cliënt staan hierbij steeds voorop.

Review: Ina Goossens

Mijn ervaring met Inge is zeer positief! Ze haalt het onderste uit de kan om je op een eerlijke en betrouwbare manier te helpen. Ze is begripvol luistert met veel aandacht en betrokkenheid naar je probleem. Ze is betaalbaar en eerlijk! Een echt vertrouwenspersoon! Nogmaals bedankt Inge voor al je steun, advies en betrokkenheid!

Consultatie Aanvragen